สินค้าจัดส่งแบบพิเศษ (สินค้ามีน้ำหนัก)

สินค้ามีน้ำหนักค่อนข้างมาก – TOWER BOX SNEAKERS WOODEN STOOL