สินค้าจัดส่งแบบพิเศษ (สินค้ามีน้ำหนัก) ต่างจังหวัด

สินค้ามีน้ำหนักค่อนข้างมาก ส่งต่างจังหวัด – TOWER BOX SNEAKERS WOODEN STOOL